Özgün Araştırma

Veteriner Hekimlerde Kistik Ekinokokkozis Seroprevalansının Araştırılması

  • Selçuk KILIÇ
  • Funda DOĞRUMAN AL
  • Bekir ÇELEBİ
  • Cahit BABÜR

Gönderim Tarihi: 16.01.2007 Kabul Tarihi: 20.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):109-111

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde kistik ekinokokkozis insan sağlığı ve ülke ekonomisi açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada hayvan teması nedeniyle risk grubu özelliği taşıyan veteriner hekimlerde ekinokokkozis seroprevalansı, Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) yöntemleri ile araştırılmış ve pozitif çıkan serumlarda Western blot (WB) doğrulama testi yapılmıştır. Çalışmada 93 veteriner hekimin serum örneklerinin ikisinde (%2,15) ELISA yöntemi ile Echinoccoccus-IgG antikorları pozitif olarak saptanırken, iki örnekte optik dansite değeri sınır değerde bulunmuştur. Serumların IHA yöntemi ile incelemesinde, tüm örnekler seronegatif olarak saptanmıştır. WB ile yapılan doğrulama çalışmasında, ELISA-IgG pozitif saptanan örneklerden biri ile sınır değerde bulunan örneklerden birinde olmak üzere toplam iki serum pozitif olarak değerlendirilmiştir (%2,15).

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, veteriner hekim, ELISA, IHA, seroprevalans