Özgün Araştırma

Vero Hücre Kültüründe Toxoplasma gondii Üretimi

10.5152/tpd.2011.16

  • Gizem Sivrikaya
  • Emin Ümit Bağrıaçık

Gönderim Tarihi: 07.01.2011 Kabul Tarihi: 22.03.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):61-64

Amaç:

Toxoplasma gondii (T. gondii) kültürlerinde konak-parazit dinamiklerinin araştırılması.

Yöntemler:

T. gondii, takizoitleri Vero-E6 hücre kültürlerinde 37°C’de, %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. Takizoit ve konak hücreleri ışık mikroskobisi ile karakterize edildi. Parazitin üreme kinetikleri belirlendi.

Bulgular:

Takizoit kültürleri ve parazit içermeyen kontrol Vero hücre kültürleri karşılaştırılarak, takizoitlerin çoğalma zamanı ve konak hücrelerin canlılığı saptandı. Kültürlerden toplanan takizoitler daha sonraki araştırmalar için bir seri haline getirildi. Saflaştırılan parazit serisi, bir katalog adı altında, GPK-001 olarak adlandırıldı.

Sonuç:

Bu araştırmada, hücre içi bir parazit olan T. gondii’nin steril şartlar altında hücre kültürlerinde üretilebileceğini gösterdik. Çalışmamızda oluşturulan parazit hattının diğer pek çok çalışmada yararlı olacağına ve T. gondii enfeksiyonlarının biyolojisi ve tedavisi hususunda sorulara cevaplar sağlıyacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, takizoit, Vero E6, hücre kültürü