Olgu Sunumu

Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.12

  • Hasan Yılmaz
  • Zeynep Taş Cengiz
  • Mutalip Çiçek
  • Ahmet Cumhur Dülger

Gönderim Tarihi: 12.02.2010 Kabul Tarihi: 17.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):47-49

Bu olgunun sunum nedeni insanlarda nadiren görülen Linguatula serrata’nın Van yöresinde bir hastada belirlenmesidir. Türkiye’nin doğusunda olan Van’ın, Erciş ilçesinde yaşayan vakamız 26 yaşındaydı. Hasta, öksürme ile yaklaşık 4 cm uzunluğunda ağızdan çıkan birkaç kurtçuk ve ayrıca boğaz ağrısı, ses kaybı ve kusma gibi şikayetlerle Erciş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine başvurmuştur. Poliklinik doktoru kurtçuğun parazit olduğundan şüphelenmesine rağmen teşhis koyamamış ve hastayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etmiştir. Parazit bu hastanenin Parazitoloji Laboratuarında incelendi ve ağız etrafında dört çengel ve küçük çengellere sahip yaklaşık 90 vücut segmenti olan bu parazitin, L. serrata’nın nimfi olduğu anlaşıldı. Hastaya ilaç tedavisi uygulanmadı ve sadece tuzlu su ile gargara önerildi. Sonuç olarak farengeal ağrının eşlik ettiği faranjitis, öksürük, hapşırma ve kusma gibi şikayetler ile sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda, doktorların L. serrata infestasyonunu da dikkate almaları gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Linguatula serrata, insan, Van, Türkiye