Özgün Araştırma

Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis

  • Zeynep TAŞ CENGİZ
  • M. Serdar DEĞER

Gönderim Tarihi: 06.01.2009 Kabul Tarihi: 13.05.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):222-226

Bu çalışma, Ocak - Aralık 2001 tarihleri arasında Van Belediye Mezbahasında yürütüldü. Kesimi yapılan toplam 104 koyunun abomazum ve ince bağırsakları incelenmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına getirildi. Laboratuarda tekniğine uygun bir şekilde açılan abomazum ve ince bağırsaklardan elde edilen içeriklerden, örnekleme metodu ile erkek nematodlar toplanarak tür teşhisi yapıldı. Toplam 104 koyunun %87,5’inde mide-bağırsak nematodlarına rastlandı. Çalışmada Marshallagia marshalli %85, Teladorsagia circumcincta %75, Nematodirus oiratianus %75, N. spathiger %65, Haemonchus contortus %40, Tel. occidentalis %36, Trichostrongylus axei %33, N. abnormalis %19, T. probolurus %19, Tel. davtiani %15, Tel. trifurcata %10 ve Camelostrongylus mentulatus %1 oranlarında saptandı. Elde edilen parazitler içerisinde en yoğun rastlanan türün abomasumda Tel. circumcincta (toplanan parazitlerin %45,23’ü), ince bağırsaklarda ise N. oiratianus (toplanan parazitlerin %65,73’ü) olduğu görüldü. Hem abomazumda hem de ince bağırsakta belirlenen türlere en yüksek oranda Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında rastlandı. Gençlerin parazit yükü erişkinlerden, dişilerin parazit yükü ise erkeklerden daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Koyun, Trichostrongylidae spp, Van