Özgün Araştırma

Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı

  • Muhammet Güzel KURTOĞLU
  • Hanifi KÖRKOCA
  • Mutalip ÇİÇEK
  • Zeynep TAŞ CENGİZ

Gönderim Tarihi: 18.06.2007 Kabul Tarihi: 04.09.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):309-312

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvar’ına portör muayenesi yaptırmak için başvuran ve gıda sektöründe çalışan 739 kişiden parazitolojik muayene için gaita ve sellofan-bant preparatları alındı. Numuneleri incelenen 739 işçinin 131’inde (%17,71) parazit saptandı. Bunlardan 95’inde bir tür, 30’unda iki tür, 5’inde 3 tür ve 1’inde ise 4 tür parazit görüldü. Çalışmamızda saptanan parazitlerin %19,08’i helmint, %80,91’i ise protozoon olarak bulunmuştur. Bu araştırmada; Ascaris lumbricoides %1,21, Enterobius vermicularis %0,81, Hymenolepis nana %0,67, Trichuris trichiura %0,40, Taenia saginata %0,27, Blastocystis hominis %4,87, Entamoeba coli %3,24, Giardia intestinalis %2,84, Iodamoeba bütschlii %2,02, Endolimax nana %0,67, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar %0,27, Chilomastix mesnili %0,27, Entamoeba hartmanni %0,13 oranında saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Gıda sektöründe çalışanlar