Olgu Sunumu

Van Yöresinde Fırsatçı Bir Protozoon Olan Cyclospora cayetanensis: Yedi Vaka Sunumu

10.5152/tpd.2016.4572

  • Zeynep Taş Cengiz
  • Yunus Emre Beyhan
  • Hasan Yılmaz

Gönderim Tarihi: 23.10.2015 Kabul Tarihi: 12.07.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):166-168

Bu çalışmanın amacı Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında belirlenen yedi Cyclospora cayetanensis (C. cayetanensis) vakasını sunmaktır. Çalışmamızda, hastanemizin çeşitli polikliniklerinden gönderilen hastaların dışkı örneklerine nativ-Lugol, formol-etil asetat ve modifiye asit-fast boyama yöntemleri uygulanmıştır. C. cayetanensis ile enfekte olan hastaların hepsi 15 yaşından büyüktür. Vakalarımızın hiçbirinin yurtdışı seyahat hikayesi yoktur. Yedi vakamızdan sadece biri immunsupresedir. Tedavi için hastalara trimethoprim-sulfamethoxazole (160/800 mg) uygulanmıştır. Sonuç olarak hekimlerin ishal ve karın ağrısı olan hastalarda cyclosporiosisi de dikkate alması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cyclosporiosis, Van, Türkiye