Özgün Araştırma

Van Yöresinde Evde Beslenen Kafes Kuşlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması

  • Abdurrahman GÜL
  • Mutalip ÇİÇEK

Gönderim Tarihi: 08.01.2009 Kabul Tarihi: 13.05.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):215-217

Bu araştırma, Van yöresinde evde beslenen kafes kuşlarında bulunan parazitlerin yaygınlığını araştırmak için yapılmıştır. Bunun için, 70 kafes kuşundan (6 papağan, 5 bülbül, 24 kanarya, 35 muhabbet kuşu) dışkı örnekleri alınıştır. Parazitoloji laboratuarında, 70 dışkı örneği, Helmint yumurtaları, Eimeria sp. ookistleri ve Giardia sp. kistleri yönünden nativ ve sedimentasyon, Cryptosporidium sp. ookistleri yönünden de asid-fast boyama yöntemleri ile incelenmiştir. Gaitaları incelenen 70 kafes kuşunun 6 (%8,57)’sı enfekte bulunmuştur. Eimeria sp. ookistleri, muhabbet kuşlarında (%8,57) ve kanaryada (%8,33) tespit edilirken, Cryptosporidium sp. ookistleri ise sadece papağanlarda (%16,67) tespit edilmiştir. Kafes kuşlarının hiç birinde Helmint sp. yumurtası ve Giardia sp. kisti bulunamamıştır. Bülbüllerde de hiçbir parazit tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium sp., Eimeria sp., Kafes kuşları, Van