Özgün Araştırma

Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı

  • Abdurrahman GÜL
  • Mutalip ÇİÇEK
  • Özlem KILINÇ

Gönderim Tarihi: 23.01.2008 Kabul Tarihi: 17.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):202-204

Bu araştırma Van yöresindeki altı aylıktan küçük süt buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin yaygınlığını araştırmak için yapıldı. Bu amaç için, 182 buzağının rektumundan gaita alındı. Gaita örnekleri Cryptosporidium spp. ookistleri yönünden modifiye asit fast yöntemi ile muayene edildi. Aynı dışkı örnekleri, çinko sülfat flotasyon metodu ile Eimeria ookistleri ve Giardia kistleri yönünden araştırıldı. Dışkı örneklerinin labaratuar incelenmesinde, Eimeria spp. ookistleri %22,53 (41/182), Cryptosporidium spp. ookistleri %13,19 (24/182) ve Giardia spp. kistleri ise %9,34 (17/128) oranlarında tespit edilmiş olup enfeksiyon oranı ise %69,78 (127/182) olarak belirlendi. Tek tür ile enfeksiyon %45,05 miks türlerle enfeksiyon ise %24.73 olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Eimeria spp., Cryptosporidium spp., Giardia spp., buzağı, yaygınlık, Van