Özgün Araştırma

Van İlinde 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

  • Hümeyra DEMİRLİ
  • Filiz ARABACI

Gönderim Tarihi: 09.01.2004 Kabul Tarihi: 04.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):106-109

Çalışmamızda Van Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde, gastrointestinal yakınmaları olan 6-12 yaş arası, 110’u erkek, 86’sı kız toplam 196 çocukta direkt dışkı incelemesi ve selofanlı-lam metodu ile bağırsak paraziti aranmıştır. Alınan örneklerin 126’sında (64.3%) bağırsak paraziti saptanmıştır. Saptanan parazitler sırasıyla %42.9 Enterobius vermicularis, %10,7 Ascaris lumbricoides, %7,2 Giardia intestinalis ve %2 oranında Entamoeba histolytica/dispar olup, olguların %1,5’inde birden fazla parazit saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Parazit, prevalans, çocukluk, anemi, büyüme geriliği