Özgün Araştırma

Van İli Koyunlarında Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) Nimflerinin Yaygınlığı

  • Abdurrahman GÜL
  • Serdar DEĞER
  • Vural DENİZHAN

Gönderim Tarihi: 01.09.2008 Kabul Tarihi: 17.12.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):25-27

Bu araştırma, Van Et ve Balık Kurumu’nda kesilen koyunlarda akciğer ve bağırsak mezenterial lenf yumrularında Linguatula serrata nimflerini araştırmak için yapılmıştır. Bu amaç için, 347 koyunun mezenterial lenf yumrusu ile 224 koyunun akciğer lenf yumruları incelenmiştir. 347 koyunun 18’inde (%5,19) L. serrata nimfleri tespit edilirken, akciğer lenf yumrularında L. serrata nimfleri tespit edilmemiştir. Enfekte koyunlarda toplam 19 L. serrata nimfi toplanmış olup, bir mezenterial lenf yumrusunda iki adet L. serrata nimfi görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Linguatula serrata, koyun, Van