Özgün Araştırma

Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis

10.5152/tpd.2013.41

  • Bekir Oğuz
  • Serdar Değer

Gönderim Tarihi: 13.05.2013 Kabul Tarihi: 01.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):186-189

Amaç:

Bu çalışma, Van Belediye Mezbahasında kesilen sığır ve koyunlarda görülen bazı metacestodların (Cysticercus tenuicollis, Hidatik kist) Türkiye’de çeşitli bölgelerde yaygın olarak görülen bu parazitlerin yaygınlığını ve durumunu saptamak ve iç organlardaki dağılımını belirlemektir

Yöntemler:

Van yöresinde yetiştirilerek Van Belediye mezbahasında kesilen 184 sığır 525 koyun üzerinden organ muayeneleri elle ve gözle yapıldı.

Bulgular:

Araştırma süresince 525 koyun ve 184 sığır incelenmiş olup kist hidatik enfeksiyon oranı %44,4 bulunurken Cysticercus tenuicollis’in enfeksiyon oranı ise %27,9 bulunmuştur.

Sonuç:

Yapılan bu çalışma sonucunda, kasaplık hayvanlarda görülen et sistiserklerinin yıllar itibariyle hiç de küçümsenmeyecek oranlarda yaygın olduğunu ve önemini kaybetmediğini göstermektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-9)

Anahtar Kelimeler: Cysticercus tenuicollis, kistik ekinokokkozis, koyun, sığır, metacestod