Olgu Sunumu

Uzun Süreli Karın Ağrısı Şikayeti Olan Hastada Poliparazitizm Olgusu

10.5152/tpd.2013.35

  • Nihal Doğan
  • Nazmiye Ülkü Koçman

Gönderim Tarihi: 12.09.2012 Kabul Tarihi: 14.04.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):157-160

Bağırsak protozoon ve helmintlerinin neden olduğu enfeksiyonların dünyada 3,5 milyar kişiyi etkilediği bilinmektedir. Uzun süredir karın ağrısı yakınmaları nedeniyle termal tedavi almakta iken gelişen ishalde birisi yalancı parazitizm olmak üzere iki farklı helmint ve çok sayıda protozoonun bir arada görüldüğü çoklu parazitizm olgusu sunulmuştur. Hastadan ardışık günlerde üç kez ve tedavi sonrası 1 kez dışkı örneği alındı. Makroskobik ve direkt mikroskobik incelemeler sonrası tüm örnekler formalin-eter çöktürme yöntemi ile hazırlandı. Enterobius vermicularis ve Taenia spp. varlığını araştırmak için selofan-bant yöntemi ile Coccidian parazitler için modifiye Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) boyama yöntemleri kullanıldı. Tüm örneklerden en az 4 farklı preparat hazırlandı ve mikroskobik incelemelerde serum fizyolojik, lügol ve trikrom boyama yöntemleri uygulandı. Hastanın getirdiği hareketli segment çini mürekkebi damlatılarak yapılan mikroskobik incelemede Taenia saginata olarak tanımlandı. Dışkının direkt mikroskobik incelemesinde Blastocystis hominis, Endolimax nana kistleri ve Fasciola hepatica yumurtaları görüldü. Formalin-eter çöktürme yönteminde ise Ascaris lumbricoides, Fasciola hepatica yumurtaları, Blastocystis hominis, Endolimax nana ve Entamoeba coli kistleri tanımlanmıştır. Son yıllarda ilimizin artan kentsel gelişim sürecine bağlı olarak, taramalarda oldukça düşük düzeylerde tanımladığımız intestinal parazit varlığının, yetişkin ve immünitesi sağlam bir kişide bu kadar yoğun olarak tanımlanması ilginç bulunmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 157-60)

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çoklu parazitizm