Özgün Araştırma

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım

  • Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER
  • Nevin TURGAY

Gönderim Tarihi: 10.11.2005 Kabul Tarihi: 08.12.2005 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):78-83

Uyuz bir ektoparazitoz olup etkeni, Sarcoptes scabiei’dir. Klinik şekilleri çok çeşitli olabilmektedir. Etkenin bulunmasındaki güçlükler ve atipik klinik şekillerden kaynaklanan tanı güçlükleri olabilmektedir. Gecikmiş tanı, huzurevleri, yetimhaneler ve kışlalar gibi toplu yaşanan yerlerde salgınlara neden olabilmektedir. Farklı tanı metodları ve korunma önlemleri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uyuz, Sarcoptes scabiei, klinik şekiller, tedavi