Olgu Sunumu

Uterin Leiomyomu Taklit Eden Primer Hidatik Kist

10.5152/tpd.2017.4613

  • Nermin Koç

Gönderim Tarihi: 26.11.2015 Kabul Tarihi: 03.02.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):57-59

Burada, 25 yaşında bir kadın hastada saptanan, uterus leiomyomunu taklit eden, nadir görülen bir kist hidatik olgusu sunulmaktadır. Hastaneye alt bölgelerde karın ağrısı ve tenezm yakınmasıyla gelen hastanın ultrason ile yapılan incelemesinde myometrium sınırları dahilinde 10x10 cm’lik bir kitle tespit edilmiştir. Bunun üzerine kistik dejenerasyonla giden uterus leiomyomu ön tanısıyla operasyona alınan hastadan çıkartılan lezyonun yapılan “frozen” incelemesinde “Kist Hidatik” tanısı konulmuştur. Daha sonra bu tanı, mikroskobik incelemede protoskolekslerin görülmesiyle doğrulanmıştır. Bu oldukça nadir görülen olgu, özellikle kist hidatiğin endemik olduğu bölgelerde pelvik kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiğini işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uterus, Echinococcus granulosus, hidatik kist