Olgu Sunumu

Uganda Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması

10.5152/tpd.2013.52

  • Hatice Uludağ Altun
  • Yasemin Kurtoğlu Gül
  • Emre Vudalı
  • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
  • Cemal Bulut
  • Server Yağcı
  • Zeliha Koçak Tufan
  • Sami Kınıklı
  • Ali Pekcan Demiröz

Gönderim Tarihi: 23.09.2012 Kabul Tarihi: 01.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):229-232

Sıtma dünyada en sık ölüme yol açan enfeksiyonlar arasında beşinci sırada yer almaktadır. Plasmodium türlerinin insan hücrelerini infekte ederek sıtmaya neden olan P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae and P. knowlesi olmak üzere beş türü bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Uganda, malarya açısından en yüksek insidansa sahip ve her yıl 1000 insandan 478’inin sıtmaya yakalandığı bir ülkedir. Bu makalede Uganda’ya yaptığı iş seyahati sonrası P. falciparum’un etken olduğu bir malarya olgusu değerlendirildi. Hastanın başlıca klinik bulguları üşüme-titreme ve yüksek ateşti. Periferik kandan hazırlanan ince yayma ve kalın damla kan preparatlarının incelenmesi sonucunda P. falciparum parazitemisi saptandı. Bilinci, oryantasyon ve kooperasyonu bozulan hastada serebral sıtma düşünüldü. Tedavi sonrası belirgin bir şekilde klinik iyileşme gözlenen hastanın yapılan kontrol kan yaymasında parazite rastlanmadı. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 229-32)

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, Uganda, seyahat öyküsü, kemoprofilaksi