Olgu Sunumu

Tropikal Olmayan Bölgelerde Uzun Süre Antibiyotik Tedavisine Cevap Vermeyen Fronkül: Gözden Kaçırılmaması Gereken Bir Tanı; Fronküler Kutanöz Miyazis

10.5152/tpd.2014.3288

  • Hatice Uce Özkol
  • Ömer Çalka

Gönderim Tarihi: 16.07.2013 Kabul Tarihi: 20.10.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):138-140

Bu makalede karasal iklimde yaşayan 12 yaşında bir erkek çocuğunda fronküler miyazis sunuyoruz. Polikliniğimize ensesinde küçük bir sivilce şeklinde başlayıp gittikçe büyüyen ve içinden irin akan yarası olan bir erkek çocuğu başvurdu. Çocuk kaşıntıdan ve yaklaşık iki ay süren penisilin, claritromisin, terbinafine ve ibuprufen tedavilerine rağmen tedavi olamamaktan şikâyetçiydi. Hastanın hijyen koşulları normal standartlardaydı ve sağlıklı bir bireydi. Dermatolojik muayenede oksipital bölgede yerleşen yaklaşık 1x2 cm ebatlı, sınırları düzenli, kenarları kalkık ve pürülan akıntının olduğu ülser mevcuttu. Ülserin etrafındaki deri normal görünümdeydi. Muayene sırasında görülen canlı larva forseps yardımıyla çıkarıldı. Ülser ve çevresi Betadin polivinilprolidon iyot solüsyon ile yıkandı ve fucidic acit merhem topikal olarak tedaviye eklendi. Ülser on beş günlük tedavi sonrasında belirgin olarak geriledi. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 138-40)

Anahtar Kelimeler: Fronküler miyazis, karasal iklim