Olgu Sunumu

Türkiye’nin Güneydoğusunda Entübe Hastada Lucilia sericata’nın Neden Olduğu Nadir Bir Oral Miyazis Olgusu

10.4274/tpd.galenos.2021.36844

  • Nihat Laçin
  • Mustafa Yalçın

Gönderim Tarihi: 22.03.2021 Kabul Tarihi: 02.07.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):326-328

Miyazis, insanların ve hayvanların doku ve organlarının sinek larvaları tarafından istila edilmesi anlamına gelmektedir. Ağız dokusu kalıcı olarak dış ortama maruz kalmadığından, oral miyazis insidansı kutanöz miyazise göre nispeten daha azdır. Oral miyazis en çok periodonsiyumu, bukkal ve/veya damak mukozasını, dudakları ve dili etkiler. Miyazis insidansı özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tropikal ve subtropikal bölgelerde daha yüksektir. Burada, pnömoni nedeniyle entübe edilen küçük bir erkek çocukta damak diş etine bağlı bir oral miyazis olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Oral miyazis, Lucilia sericata, entübe hasta

Tam Metin (İngilizce)