Özgün Araştırma

Türkiye’nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç

  • Şengül YAMANEL
  • Şükran ÇAKIR

Gönderim Tarihi: 27.07.2004 Kabul Tarihi: 14.10.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):210-214

Bu çalışmada, Türkiye’nin 11 farklı yerleşim yerinden toplanan karasineklerle oluşturulan populasyonlarda metil paration ve diazinona direnç araştırıldı. Her populasyon için metil paration ve diazinonun iki farklı dozu larva ve yetişkin evredeki sineklere uygulandı. Larvalara metil parationun 10 ppm ve 15 ppm dozları ve diazinonunun 2 ppm dozu, yetişkin sineklere metil parationun 15 ppm ve 25 ppm dozları, diazinonun 2 ppm ve 3 ppm dozları uygulandı.Bu uygulamalar sonucunda, diazinonun hem larva hem de yetişkin dönemde metil parationdan daha toksik olduğu ve ayrıca genel olarak bu pestisitlere larvaların yetişkinlerden daha hassas olduğu görüldü. metil paration ve diazinon direnci için taranan 12 populasyondan Samsun ve Kırıkkale’nin en hassas, Denizli ve Antakya’nın ise en dirençli populasyonlar olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Karasinek (Musca domestica), insektisid, direnç