Özgün Araştırma

Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarından Yakalanan Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) Larin Digenea Parazitleri

10.5152/tpd.2013.46

  • Yahya Tepe
  • Mehmet Cemal Oğuz

Gönderim Tarihi: 23.05.2013 Kabul Tarihi: 20.06.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):208-211

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Akdeniz kıyılarında yaşayan Sarpa salpa (Sparidae)’ların digenean parazit faunasını tespit etmektir.

Yöntemler:

Mersin-Anamur kıyılarından yakalanan balıklar Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Parazitoloji Araştırma Laboratuvarına getirilerek, diseksiyonları yapılmış ve parazitleri incelenmiştir. İç organlarda tespit edilen parazitler Alkol, Formalin, Asetik asit (AFA) ile tespit edilmiştir. Parazitlerin boyanmasında Mayer’s Carmalum kullanılmış, kalıcı prepatarlar Kanada Balsamıyla yapılmıştır.

Bulgular:

Mesometridae familyasından Mesometra orbicularis, Mesometra brachycoelia, Centroderma sp. ve Gyliauchenidae (Robphildollfusiinae) familyasından Robphildollfusium fractum türleri tespit edilmiştir. Söz konusu parazitler daha önce Akdeniz’in muhtelif kesimlerinden Sarpa salpa’da tespit edilmiş olmasına rağmen ülkemiz sularında bugüne kadar rastlanmamıştır

Sonuç:

Söz konusu 5 tür de Ülkemiz parazit faunası için yeni kayıt niteliğindedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 208-11)

Anahtar Kelimeler: Digenea, parazit, Sarpa salpa, Mesometridae, Gyliauchenidae, Akdeniz, Turkey