Özgün Araştırma

Türkiye’deki Evcil ve Yabani Kanatlılarda Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türleri

  • Bilal DİK

Gönderim Tarihi: 25.12.2009 Kabul Tarihi: 22.01.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):55-60

Bu araştırma; 15 farklı türe ait 48 evcil ve yabani kanatlı üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın materyalini Veteriner Fakülte’si kliniklerine veya Konya Belediyesi’nin hayvan barınaklarına hasta ya da yaralı olarak getirilen hayvanlarla, karayollarında ölü olarak bulunan kuşlar oluşturmuştur. Hayvanların tamamı ektoparazitler yönünden çıplak gözle incelenmiş, sonra da, karton bir kutu içerisine konularak propoxur ile ilaçlanmıştır. İncelenen hayvanlardan Kulaklı Orman Baykuşu, Şahin, Kızıl Şahin’lerin dördü ve Kaya Güvercinlerinin beşi bitlerle enfeste bulunmuş, diğer hayvanlarda ise bit tespit edilememiştir. Toplanan bitler %10’ luk KOH ile saydamlaştırıldıktan sonra Kanada Balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve ışık mikroskobunda teşhis edilmişlerdir. Kulaklı Orman Baykuşu’ndan toplananlar Strigiphilus barbatus, Şahin’den toplanan bitler Kurodaia fulvofasciata, Kızıl Şahin’lerden bitler Crasspedorrhynchus platystomus, Degeeriella fulva, Colpocephalum nanum, Kaya Güvercinlerinden toplananlar ise Columbicola columbae olarak teşhis edilmişlerdir. Şahin’den toplanan Kurodaia fulvofasciata ile Kulaklı Orman Baykuşu’ndan toplanan Strigiphilus barbatus Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurodaia fulvofasciata, Strigiphilus barbatus, Degeeriella fulva, Craspedorrhynchus platystomus, Türkiye