Özgün Araştırma

Türkiye’de Yabani ördekler (Subfamily, Anatinae) Üzerinde İlk Defa Bulunan Freyana anatina Koch, 1844 (Acarina, Freyanoidae)

  • Nursel AKSIN

Gönderim Tarihi: 05.04.2007 Kabul Tarihi: 04.06.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):302-305

Bu araştırma, Türkiye’de yabani ördeklerde bulunan akar türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2003-2004 avlanma mevsimlerinde 12 yabani ördek (Subfamily, Anatinae) yakalanmış ve bunlar akar enfestasyonları yönünden muayene edilmişlerdir. Muayeneler sonucunda altı ördeğin de akarlarla enfeste olduğu saptanmıştır. Enfeste ördeklerde bir akar türü bulunmuştur. Bu tür; Freyana anatina (Koch, 1844) olarak teşhis edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmayla, daha önce Türkiye akar faunası içinde bildirilmeyen bir akar türünün varlığı ilk kez ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akar, Yabani ördek, Subfamily Anatinae, Freyana, Freyanoidea, Freyana anatina, Türkiye