Derleme

Türkiye’de Tektırnaklılarda Bulunan Helmintler

  • Ali Tümay GÜRLER
  • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
  • Mustafa AÇICI
  • Şinasi UMUR

Gönderim Tarihi: 30.09.2009 Kabul Tarihi: 25.12.2009 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):40-44

Tektırnaklılarda bulunan helmintler paraziter hastalıkların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde bu helmintleri saptamaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu makalede, bugüne kadar Türkiye’de saptanan tektırnaklı helmintleri ve yayılışları ile yapılan yayınlar toplu olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tektırnaklı, helmint, Türkiye