Derleme

Türkiye’de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)

  • Fatih TUĞLUOĞLU

Gönderim Tarihi: 09.05.2008 Kabul Tarihi: 15.09.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):351-359

İnsanlık tarihinin bildiği en eski hastalıklardan biri olan sıtma, insanoğlunun doğaya egemen olma mücadelesi ile yeryüzünde etkili olmaya başladı. Tarım yapılan hemen her yerde kendini gösteren sıtma, Anadolu coğrafyasında da sonuçları itibariyle toplumsal yaşamı etkilemiş ve her dönemde mücadele edilmeye çalışıldı. Hastalıklardan arındırılmış ve sağlıklı bir nesil oluşturmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti 1924’den itibaren bu amaçla yeni düzenlemeler getirmiş ve halkın doğrudan katkılarıyla uygulamaya kondu. Mücadele, halkın, tarımsal faaliyetlerde ve yaşam biçiminde değişikliklere uyulduğu oranda başarıya ulaşmış, tedbirlerin gevşetildiği dönemlerde sıtma salgınlarının tekrar ortaya çıktığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Bataklık, Çeltik, Kinin