Özgün Araştırma

Türkiye’de, Çobanaldatanlarda (Caprimulgus europaeus L.) İlk Mulcticola hypoleucus (Denny, 1842) (Phthiraptera: Ischnocera) Olgusu

  • Bilal DİK

Gönderim Tarihi: 17.03.2009 Kabul Tarihi: 13.05.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):212-214

Bu çalışmada iki adet Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus, L.) dış parazitler yönünden muayene edilmiştir. Çobanaldatanlar önce tüyleri aralanarak incelenmiş, daha sonra ise bir küvet içerisine konularak Propoxur ile ilaçlanmıştır. İlaçlama sonunda küvete dökülen ektoparazitler toplanarak, içinde %70’lik alkol bulunan bir şişeye konulmuştur. Çobanaldatan’ların birisinde herhangi bir ektoparazite rastlanmazken, diğerinden 11 adet bit toplanmıştır. Bitler % 10’luk KOH çözeltisinde saydamlaşıncaya kadar bekletilmişler ve Kanada Balsamı ile lam üzerine yapıştırılmışlardır. Hazırlanan preparatlar etüvde kurutulduktan sonra ışık mikroskobunda incelenmiş ve hepsi Mulcticola hypoleucus (Denny, 1842) olarak teşhis edilmişlerdir. Bu çalışma ile Mulcticola cinsi ve M.hypoleucus Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bit, Mulcticola hypoleucus, Çobanaldatan, Caprimulgus europaeus, Türkiye