Derleme

Türkiye’de Memelilerde Acanthocephala Türleri ve Tilkilerden Yeni Bir Tür Kaydı

10.4274/tpd.galenos.2023.92063

  • Mehmet Öztürk
  • Şinasi Umur

Gönderim Tarihi: 24.07.2023 Kabul Tarihi: 25.12.2023 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):66-71 PMID: 38449371

Acanthocephaliasis omurgalıların zoonotik parazitik bir enfeksiyonudur. Acanthocephala kökü yaklaşık 1500 acanthocephalan türü içerir. Archiacanthocephala sınıfı karasal habitatlarda özgü görülür ve genellikle büyük, dikensiz bir gövdeye sahiptirler. Acanthocephalalar, iki konaklı yaşam döngülerinde böcekleri ara konak olarak kullanan parazitik canlılardır. Karasal alanlarda böcekler, kırkayaklar ve kabuklular arakonak, kuşlar ve memeliler ise son konak olarak görev yapar. Sarıkamış-Kars yolu üzerinde 1995 yılında ölü bulunan kızıl tilkiden (Vulpes vulpes) toplanan ve formaldehit içerisinde saklanan Acantocephalalar, 2023 yılına kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Parazitoloji Laboratuvar Müzesi’nde muhafaza edilmiştir, parazitolojik çalışmamızda Pachysentis sp. olarak teşhis edilmiştir. Bu çalışma, acantocephalan'ların anatomisini ve iyi ve güvenilir bir teşhis için gerekli laboratuvar uygulamalarını vermektedir. Bu çalışma, Türkiye için kızıl tilkilerde görülen yeni bir akantosefalan (diken başlı solucan) türünü, Pachysentis sp., bildirmektedir ve memelilerde görülen acanthocephalan türleri için bir anahtar içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Acanthocephala, Pachysentis, Türkiye, Vulpes vulpes

Tam Metin (İngilizce)