Özgün Araştırma

Türkiye’de Kızıl Şahinlerde (Buteo rufinus) Bulunan Mallophaga Türleri

  • Bilal DİK
  • Meral AYDENİZÖZ ÖZKAYHAN

Gönderim Tarihi: 07.05.2007 Kabul Tarihi: 02.07.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):298-301

Bu araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne tedavi amacıyla getirilen üç adet kızıl şahin (Buteo rufinus) üzerinde yapılmış ve şahinlerden toplam 20 adet bit toplanmıştır. Toplanan bitler, içinde % 70’lik alkol bulunan tüplere alınmıştır. Laktofenolde saydamlaştırılan bitler daha sonra lamlara ayrı ayrı yapıştırılmışlardır. Mikroskobik incelemeler sonucunda, toplanan bitler Laemobothrion (Laemobothrion) maximum, Craspedorrhynchus platystomus ve Colpocephalum nanum olarak teşhis edilmişlerdir. Bu çalışma ile Colpocephalum nanum Türkiye'de kızıl şahinlerden ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laemobothrion (Laemobothrion) maximum, Craspedorrhynchus platystomus, Colpocephalum nanum, Buteo rufinus, Türkiye