Özgün Araştırma

Türkiye’de Küçük Memelilerin (Mammalia: Rodentia, Insectivora) Gamasine Akar (Parasitiformes: Mesostigmata) İnfestasyonları

  • Hatice ÇİCEK
  • Maria STANYUKOVICH
  • Sukran YAĞCI
  • Metin AKTAŞ
  • Zafer KARAER

Gönderim Tarihi: 20.08.2007 Kabul Tarihi: 17.10.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):65-70

Bu çalışma Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük memeliler üzerinde yürütüldü. Onbir türden oluşan 123 kemirici ve insectivor akar ektoparazitleri yönünden incelendi. Toplam 126 gamasine akar 6 küçük memeli türünün 96 (%78,1)’sından toplandı. Laelaps jettmari Vitzthum (72 tür) yoğundu ve özellikle Mus musculus (Linnaeus) and Cricetulus migratorius (Pallas) üzerinde bulundu. Türkiye için yeni gamasine akar türleri ve konakları verildi.

Anahtar Kelimeler: Gamasine akarları, Rodentia, Insectivora, Türkiye