Olgu Sunumu

Türkiye’de İmport Sıtma: Plasmodium falciparum / Plasmodium vivax Miks Enfeksiyonunda Tanının Tedavideki Önemi

10.5152/tpd.2018.5733

  • Özlem Tünger
  • Akide Çakmak
  • Ahmet Özbilgin
  • Varol Tunalı
  • Çiğdem Banu Çetin

Gönderim Tarihi: 17.11.2017 Kabul Tarihi: 24.01.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):164-167

Dünyada yaygın olarak görülen sıtma türleri Plasmodium vivax (P. vivax) ve Plasmodium falciparum (P. falciparum)’dur. Her iki türün endemik olduğu ülkelerde P. vivax ve P. falciparum koenfeksiyonu da görülebilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de görülen ve bu ülkelere seyahat öyküsü olan olgularda miks sıtma olasılığı mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Bu olgu sunumunda Etiyopya’da P. falciparum sıtma tanısı konulan, ancak buna yönelik yetersiz tedavi uygulanan ve P. vivax sıtma tanısı atlandığı için hipnozoidlere etkili bir ilaç verilmediğinden nüks gelişen P. vivax/P. falciparum miks enfeksiyonu sunulmuştur. Olgu, sıtma tedavisinde doğru tanı konması, uygun doz ve sürede tedavi uygulanması ve hastalık seyrinin yakın takibinin öneminin vurgulanması amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Plasmodium vivax/Plasmodium falciparum miks enfeksiyonu, import sıtma, tedavi, Türkiye