Derleme

Türkiye’de Görülen Kedi Parazitleri

10.4274/tpd.galenos.2023.85698

  • Öykü Barılı
  • Tuğçe Tuygun
  • Elif Burcu Gençay Topçu
  • Şinasi Umur

Gönderim Tarihi: 03.02.2023 Kabul Tarihi: 18.06.2023 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):190-199 PMID: 37724370

Kediler, insanlarla olan yakın ilişkileri nedeniyle önemli ve farklı bir yere sahiptir. Taşıdıkları parazitlerin birçoğunun zoonoz olması sebebiyle bu parazitlerin tespit edilmesi önemlidir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, kedilerde Dipylidium caninum, Joyeuxiella pasqualei, Toxocara spp., Toxascaris leonina, Giardia spp., Isospora spp. ve Toxoplasma sp.’nin, diğer parazitlere göre yüksek oranda bulunduğu görülmüştür. Ektoparazitler açısından değerlendirildiğinde, uyuz etkenleri ve pire enfestasyonlarının yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bu derlemede, Türkiye’de kedilerde bugüne kadar bildirilmiş parazitler ve yaygınlık oranlarının verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kedi, helmint, ektoparazit, protozoon, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)