Olgu Sunumu

Türkiye’de Diptera (Calliphoridae) Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyazis Olgusu

10.4274/tpd.galenos.2019.6268

  • Zeynep Taş Cengiz
  • Hasan Yılmaz
  • Yunus Emre Beyhan
  • Ümit Yakan
  • Abdurrahman Ekici

Gönderim Tarihi: 07.01.2019 Kabul Tarihi: 01.11.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(4):213-215 PMID: 31865659

Bu çalışmanın amacı, Calliphoridae larvalarının neden olduğu oral bir miyaz olgusunu sunmaktır. Olgu, Van Kapalı Cezaevi’nden Van Yüzünücü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne transfer edilen 63 yaşında bir erkek hastaydı. Rutin ağız temizliği sırasında farklı gingival bölgelerde lokalize olmuş beş adet canlı larva gözlendi. Bu larvaların Calliphoridae familyasına ait olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, sağlık çalışanları bu enfestasyon hakkında bilgilendirilmeli ve özellikle riskli hasta gruplarında bu parazit düşünülerek gerekli kontroller yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oral miyaz, diptera, Calliphoridae

Tam Metin (İngilizce)