Olgu Sunumu

Türkiye’de Bir Kızıl Sincapta (Sciurus vulgaris L.) Eimeria lancasterensis Olgusu

  • Özlem ÖZMEN
  • Bayram Ali YUKARI
  • Mehmet HALIGÜR

Gönderim Tarihi: 25.02.2009 Kabul Tarihi: 30.06.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):245-247

Bu raporda erkek bir kızıl sincapta (Sciurus vulgaris L.) saptanan koksidiyoz olgusu sunuldu. Sincap ölü olarak bulunarak nekropsi için patoloji laboratuarına getirildi. Hayvanın yüz kısmında ölüme sebep olan travmatik bir lezyon saptandı. Nekropside ince ve kalın bağırsakların gaz ve sıvı ile şişkin olduğu gözlendi. Bağırsak içeriğinin incelenmesinde çok sayıda koksidiya oosistlerine rastlandı. Sporulasyondan sonra oosistlerin Eimeria lancasterensis oosistleri olduğu saptandı. Histopatolojik incelemede bağırsak epitelleri içerisinde çok sayıda koksidiya gelişim devrelerine rastlandı. Bu Türkiye’de sincaplarda rastlanan ilk Eimeria lancasterensis raporudur.

Anahtar Kelimeler: Eimeria lancasterensis, koksidiyoz, patoloji, sincap