Özgün Araştırma

Türkiye’de, Beyaz Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) Görülen Mallophaga Türleri

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 07.03.2007 Kabul Tarihi: 08.01.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):71-76

Bu araştırma 2002–2006 yılları arasında, altı adet Beyaz Pelikan (Pelecanus onocrotalus) üzerinde yapılmıştır. Pelikanların ağız boşlukları makroskopik olarak incelenmiş ve ağız boşluğundaki bitler bir pensle toplanarak, içinde %70’lik alkol bulunan şişelerde saklanmışlardır. Ayrıca, her pelikan, altına beyaz bir kağıt serilmiş büyük bir kutu içerisine konulduktan sonra propoxur ile ilaçlanmıştır. Kağıt üzerine dökülen bitler önce Petri kabında toplanmışlar, daha sonra da içlerinde %70’lik alkol bulunan cam şişelere konulmuşlardır. İncelenen altı adet pelikanın beşi (%83,3) en az bir bit türüyle enfeste bulunmuştur. Enfeste pelikanlardan toplam 346 adet bit toplanmış, Piagetiella titan (Piaget, 1880), Pectinopygus forficulatus (Nitzsch, 1866) ve Colpocephalum eucarenum Burmeister, 1838 olmak üzere üç Mallophaga türü tespit edilmiştir. Pectinopygus forficulatus ve Colpocephalum eucarenum bu araştırma ile Türkiye’de, pelikanlardan ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Piagetiella titan, Pectinopygus forficulatus, Colpocephalum eucarenum, Beyaz pelikan, Türkiye