Özgün Araştırma

Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3713

  • Bayram Pektaş
  • Ayşegül Aksoy Gökmen
  • Hüseyin Hakan Er
  • Serdar Güngör
  • Selçuk Kaya
  • Mustafa Demirci

Gönderim Tarihi: 19.06.2014 Kabul Tarihi: 15.01.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):90-93

Amaç:

Bu çalışmada, Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 2012 yılında toxoplasmosis şüphesi ile başvuran hastaların serolojik sonuçları, ilimizde toxoplasmosis seroprevalansı çalışmalarına katkıda bulunmak için değerlendirilmiştir

Yöntemler:

1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında laboratuvarımıza çeşitli kliniklerden Anti-Toxoplasma gondii IgM ve IgG antikorları varlığının araştırılması için gönderilen 3899 serum örneğinde Anti-T. gondii IgM, 2942 serum örneğinde Anti-T. gondii IgG sonuçları retrospektif olarak araştırılmıştır. Anti-T. gondii IgM antikor saptanan serumlarda Anti-T. gondii IgG avidite kiti (DIA. PRO, Milan, İtalya) kullanılarak ELISA yöntemi ile avidite değeri araştırılmıştır.

Bulgular:

Anti-T. gondii IgM antikorları 106 serum örneğinde (%2,7), anti T. gondii IgG antikorları ise 954 serum örneğinde (%32,4) saptanmıştır. Anti- T. gondii IgG avidite testi çalışılan serum örneklerinin sekizinde (%7,5) düşük avidite, 88’inde (%83) yüksek avidite değerleri bulunmuştur.

Sonuç:

2012 yılının anti-T. gondii testlerini retrospektif olarak değerlendirdiğimiz bu çalışmada anti-T. gondii IgM ve IgG antikorları prevalansı sırasıyla %2,7-32,4 bulunmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 90-3)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasmosis, seropozitiflik, İzmir