Özgün Araştırma

Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Kullanılması

  • Sibel AYDOĞAN
  • Funda DOĞRUMAN AL
  • Ayşe EREN
  • Ayşe KALKANCI
  • Semra KUŞTİMUR
  • Aydan BİRİ

Gönderim Tarihi: 30.12.2004 Kabul Tarihi: 11.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):80-84

Bu çalışma çeşitli kliniklerden laboratuvarımıza gönderilen değişik örneklerdeki Toxoplasma gondii (T. gondii) DNA’sının gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu(PZR) yöntemiyle araştırılması amacıyla yapılmıştır. Toplam 80 örnekten, T. gondii DNA’sı elde edildikten sonra, DNA çoğaltılması T. gondii için düzenlenen B1 gen bölgesine spesifik primer ve problar kullanılarak yapılmıştır. Çalışmaya alınan 80 örnekten üç örnekte T. gondii DNA’sı pozitif bulunmuştur. Bunlardan ikisi kadın doğum kliniğinden gönderilen amnion sıvısı örneği ile biri yeni doğan kliniğinden gönderilen beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği olup, BOS örneği pozitif olan bu hastanın kan örneğinde T. gondii DNA’sı saptanmamıştır. Diğer 77 hasta örneğinde de T. gondii DNA’sı tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Toxoplasmosis, gerçek zamanlı polimeraz zincir tepkimesi