Derleme

Toksoplazmoz ve Nöropsikolojik Etkileri

10.4274/tpd.galenos.2020.6973

  • Melodi Inceboz
  • Tonay Inceboz

Gönderim Tarihi: 13.05.2020 Kabul Tarihi: 06.08.2020 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(1):49-55 PMID: 33685069

Toxoplasma gondii, hücre içi bir protozoan parazittir. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’u Toxoplasma gondii ile enfektedir. Kronik olarak enfekte insanlarda, parazit doku kistleri özellikle beyinde bulunur. Nöropsikolojik bozuklukların nedenselliğinde, parazitolojik ajanların rolüne artan bir ilgi vardır. Bu derlemede; Toxoplasma spp. ile konağı arasındaki etkileşimleri, nöral ve psikolojik hastalık üzerine mekanizmaları ve sonuçları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nörobilim, Toxoplasma gondii, santral sinir sistemi, nöropsikoloji

Tam Metin (İngilizce)