Özgün Araştırma

Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007‐Aralık 2009 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Ahmet Duran ATAŞ
  • Salih KUŞCUOĞLU

Gönderim Tarihi: 08.02.2010 Kabul Tarihi: 02.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):161-165

Bu çalışmada, Ocak 2007‐Aralık 2009 tarihleri arasında Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen 1868 dışkı ve 215 selofan bant incelemesinin sonuçları ve saptanan parazitlerin dağılımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 722 (%38,7)'u kadın, 1146 (%61,3)'sı erkek olmak üzere toplam 1868 dışkı örneği nativ‐lugol ve çöktürme yöntemi (formol‐etil asetat) ile incelenmiş; 40 (%2,1)'ı kadın, 85 (%4,6)'i erkek olmak üzere 125 (%6,7) olguda bağırsak paraziti saptanmıştır. İncelenen 215 selofan bant örneğinin 86 (%40,0)'sı kadın, 129 (%60,0)'u erkek olgudan alınmıştır. Bu olgularda 6 (%2,8)'sı kadın, 11 (%5,1)'i erkek olmak üzere toplam 17 (%7,9)'sinde bağırsak paraziti saptanmıştır. Dışkı inceleme sonuçları değerlendirildiğinde parazitlerin türlerine göre dağılımı şöyledir: Giardia intestinalis 52 (%2,8), Entamoeba histolytica/dispar 15 (%0,8), Entamoeba coli 46 (%2,5), Hymenolepis nana 2 (%0,1), Taenia saginata 16 (%0,9), Ascaris lumbricoides 3 (%0,2) ve Trichuris trichura 1 (%0,05). Selofan bant inceleme sonuçları değerlendirildiğinde Enterobius vermicularis 17 (%7,9), Taenia saginata 3 (%1,4) olarak görülmüştür. Çalışma sonucunda, yoğun emek gerektirse de koprolojik incelemeler sırasında uygun boyama yöntemlerinin kullanılmasının ve değerlendirmelerin deneyimli uzman personel tarafından yapılmasının, bağırsak parazitlerinin neden olduğu infeksiyonların gerek tanısına, gerekse ülkemizdeki görülme oranlarının belirlenmesine katkı sağlayacağı müşahede edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevalans, Tokat