Olgu Sunumu

Tek Tıp, Tek Sağlık Konseptine Katkı: Demodicosisli Bir Köpek

  • Ayşen BEYAZIT
  • Tonay İNCEBOZ
  • Leyla ÖVER

Gönderim Tarihi: 25.08.2009 Kabul Tarihi: 25.12.2009 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):68-71

Tüm dünyada en yaygın tercih edilen pet hayvanı köpeklerdir. Köpeklerdeki demodicosis sonucu, kıl foliküllerinde Demodex canis’in çoğalmasına eşlik eden tüy dökülmesi, kıl folikülü ve yağ bezi iltihabı ile seyreden bir cilt hastalığıdır. Ağır formlarında, kanamalı krutlar, fronkülozis görülebilir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar tabloya eşlik edebilir. Önceden herhangi bir sağlık problemi olmayan sekiz yaşında Alman kurt köpeği, yaklaşık iki yıl önce, ayak tabanlarında ödemli ve enfekte yaralar nedeni ile özel bir veteriner polikliniğine getirilmiştir. Poliklinikte köpekteki lezyonların tedavisi için antibakteriyel ve antimikotik uygulanmasına rağmen, 10 ay sonra nüks etmesi nedeni ile tedavi tekrarlanmıştır. Ancak tedaviden 6 ay sonra ayaklardaki lezyonların geniş bir alana yayılması ve genel durumun bozulması nedeniyle, köpek İzmir Bornova Veteriner Araştırma Ensititüsü'ne getirilmiştir. İzmir Bornova Veteriner Araştırma Ensititüsü'nde köpekteki lezyonun olduğu bölgeden alınan deri kazıntısı örneğinin ışık mikroskobu altında incelenmesi sonucu, 10‐15/cm2 adet Demodex spp. saptandı ve olguya pododemodikozis tanısı konuldu. Lezyonun tedavisinde; ivermektin, antibakteriyel tedavi ve beta glukan verildi. Olguda birinci ayın sonunda Demodex spp. sayısında azalma, ikinci ayın sonunda ise klinik ve mikroskobik olarak iyileşme saptandı. Olgunun altı ay sonra yapılan muayenesinde lezyonların tamamen iyileştiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Demodex spp., köpek, tedavi