Olgu Sunumu

Tedaviye Direçli Şalazyon ve Folikülit ile ilişkili Demodex spp. Enfestasyonu

10.5152/tpd.2016.4869

  • Ulviye Güvendi Akçınar
  • Emine Ünal
  • Metin Akpınar

Gönderim Tarihi: 18.05.2016 Kabul Tarihi: 31.10.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):208-210

Demodikozis demodex akarları ile gelişen pilosebase ünitenin ektoparazitidir. Demodikozis primer bir deri hastalığı olabileceği gibi folikülit, rozasea gibi inflamatuar dermatozlara sekonder olarak da görülebilir. Demodex blefariti yaygın görülen enfeksiyöz göz hastalığıdır, ancak sıklıkla ihmal edilir. Bu akarlar lipaz enzimleri içerir ve yüzeylerinde bakteri taşırlar. Demodex spp. enfestasyonu giderek artan bir şekilde halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. 29 yaşında erkek hasta dermatoloji polikliniğine 4 yıl önce başlayan yüzde papül ve püstüller şikayeti ile başvurdu. Mikrobiyoloji laboratuvarında standart deri biyopsi örneği incelendi ve yüzünde Demodex folliculorum akarı saptandı. (+3). Hastanın gözünde de kaşıntı şikayeti vardı. 4 adet kirpik epile edildi ve ışık mikroskopunda incelendi. Bu yazıda demodex akarları ve akne rozasea ve blefarit ilişkisi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Demodex akarı, rozasea, blefarit