Özgün Araştırma

Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerle (neem, garad, sarmısak) Kutanöz Leishmaniasisin Tedavisi

  • Fatima A. KHALID
  • Nazar M. ABDALLA
  • Husam Eldin O. MOHOMED
  • Abdalla M. TOUM
  • Mubark M. A. MAGZOUB
  • M. Siddig ALI

Gönderim Tarihi: 07.10.2003 Kabul Tarihi: 01.07.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):129-132

Bu çalışmaya, Eylül 1999 ile Aralık 2000 tarihleri arasında Wad Madani Eğitim Hastanesi’ne başvuran ve Gezira Eyaleti’nin farklı bölgelerinden gelen 72 kutanöz leishmaniasisli (KL) hasta dahil edilmiştir. Hastalardaki lezyonların süresinin birkaç gün ile bir yıldan fazla, çoğunun -3 ay arasında (%91.6) olduğu saptanmıştır. Lezyonların, ülseratif (%63.9), nodular (%31.9), nodular/ülseratif (%2.8) ve mantar enfeksiyonlu/ülseratif (%1.4) gibi farklı tiplerde olduğu ve %87.5’inin kol ve bacaklarda, %1.4’ünün yüzde ve %1.4’ünün gövdede bulunduğu görülmüştür. Lezyon sayısının 1 ile 16 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu hastalar, konvansiyonel ilaçlar ve bitki etanol ekstratları kullanılarak tedavi edilmiş ve bütün ajanlarla %90.3 civarında olumlu sonuç alınarak, tedavide iyi oldukları görülmüştür.Konvansiyonel ajanlarla, bitki etanol ekstratlarına verilen cevap arasındaki oranın 1.03:1 olduğu saptanmıştır. Allium sativa (sarımsak) %100 olumlu sonuç verirken, pentostam ile arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p=0.75). Azadirachta indica (Neem) da aynı şekilde yüksek etkili bulunmuş ve pentostam ile anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.09). Leishmanol (p=0.05) ve Acacia nilotica (garad) (p=0.04) ise kontrol ile önemli derecede farklılık göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, kutanöz, bitkisel tedavi, Sudan