Özgün Araştırma

Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerin Anti-kutanöz Leishmaniasis Aktivitesinin in vitro Olarak Değerlendirilmesi

  • Fatima, A. KHALID
  • Nazar, M. ABDALLA
  • Husam Eldin O. MOHOMED
  • Abdalla M. TOUM
  • Mubark M. A. MAGZOUB
  • M. Siddig ALİ

Gönderim Tarihi: 07.10.2003 Kabul Tarihi: 10.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):3-6

Sudan’da yetişen dört bitkinin (Azadirachta indica, Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca and Allium sativa) ham metanol ekstraktlarının incelenmesi sonucunda, sadece üç tanesinin Leishmania major promastigotlarına karşı in vitro olarak etkisi olduğu görülmüştür. Azadrachta indica, Allium sativa, and Acacia nilotica bitkilerinin ekstrakları için %50 öldürücü konsantrasyonun (LC50) sırasıyla 10.2, 4.94, 89.38 μg/mL olduğu, Balanites aegyptiaca ekstraktı ise L major promastigotları üzerine orta derecede etkiye sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, kutanöz, bitkisel tedavi, in vitro