Olgu Sunumu

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonunu Taklit Eden Bir Sülük Enfestasyonu Olgusu

10.5152/tpd.2011.42

  • Berrin Uzun
  • Ekrem Korucuk
  • Nur Banu Sezak
  • Rahim Özdemir
  • Mustafa Demirci

Gönderim Tarihi: 20.02.2011 Kabul Tarihi: 16.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):169-171

Şehir yaşamı ve endüstrileşme, pek çok paraziter hastalığın görülme sıklığında azalma sağlamıştır. Özellikle denetimli şebeke sularının kullanılması bu gibi enfestasyonları kırsal bölgelerle sınırlandırmıştır. Ancak, şehirde yaşayan ve böbrek taşı gibi hastalıkları olan kişiler, dağ sularını yararlı olduğu düşüncesiyle kullanmaktadırlar. Bu tip su kaynakları genellikle güvenilir değildir, kontrol dışı ve kirlidir. Dolayısıyla bu suların kullanımı, nadir görülen ve akla gelmeyen paraziter enfestasyonların şehirde yaşayan insanlarda da görülmesine neden olabilmektedir. Aşağıda anlatılan olgu, sayılan sebeplerle ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla hekime başvuran bir olgu olması nedeniyle bildirilmeye değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sülük, üst solunum yolu infeksiyonu, Limnatis nilotica