Özgün Araştırma

Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Sitokrom Oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği ile Araştırılması

10.5152/tpd.2013.42

  • Bekir Oğuz

Gönderim Tarihi: 20.03.2013 Kabul Tarihi: 01.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):190-194

Amaç:

Sığır sağlığı açısından önemli bir yeri olan Hypodermosis (Nokra) hastalığına neden olan türlerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu- Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (PCR-RFLP) yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Hypoderma türlerinin belirli dizileri üzerinde bulunan Sitokrom Oksidaz I (COI) (mtDNA) geni PCR-RFLP yöntemiyle moleküler analizi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:

Genomik Deoksiribonükleik asit (DNA)’ler ekstraksiyon kit kullanılarak elde edildi, agaroz jelde COI geni için 688bç’lik DNA ürünü veren mitokondrial DNA geninin polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) amplifikasyonu sağlandı. PCR amplifikasyonu ve HinfI, RsaI ve TaqI restriksiyon enzimleri kullanılarak RFLP tekniği ile mitokondrial DNA gen bölgesi amplifiye edildi.

Sonuç:

Mitokondrial COI gen bölgesinin Hypoderma cinsinin tür seviyesindeki sorulara yanıt için moleküler tanımlama potansiyel olarak çok yararlı olduğunu gösterir. Bu çalışma, Van şehrinde, Hypoderna türlerinin tanımlandığı ilk moleküler çalışma olması açısından da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, COI, PZR-RFLP, hypodermosis