Olgu Sunumu

Sporadik Bir Bölgede: Dört İmport Sıtma Olgusu

10.5152/tpd.2013.36

  • Emine Parlak
  • Ayşe Ertürk
  • Yasemin Çayır
  • Mehmet Parlak

Gönderim Tarihi: 21.12.2012 Kabul Tarihi: 26.04.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):161-164

Sıtma tarihte olduğu gibi günümüzde de önemli bir sağlık sorunu oluşturan paraziter bir infeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde en fazla görülen tür Plasmodium vivax’dır, nadiren import vakalarda P. falciparum’da görülmektedir. 1926 yılında başlayan eradikasyon çalışmaları ile vaka sayıları oldukça azalmıştır. Ancak, seyahat, göçler ve programdaki aksaklıklar dolayısıyla import vaka sayıları artmaktadır. Sıtma açısından dünyada tropical, subtropical ülkelere, ülkemiz için Güneydoğu Anadolu ve Çukurova gibi endemik bölgelere seyahat öyküsü olan her ateşli olguda önce sıtma düşünülmelidir. Bu çalışmada yurt dışında çalışma öyküsü olan dört import olgunun epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 161-4)

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, P. vivax, sıtma, ateş