Olgu Sunumu

Spinal Kist Hidatik: Nadir Bir Olgu Sunumu

10.4274/tpd.galenos.2021.29392

  • Sevil Alkan Çeviker
  • Cihan Yüksel
  • Alper Şener
  • Taylan Önder
  • Mehmet Hüseyin Metineren
  • Çisil Özel
  • Ömer Serdar Akgül

Gönderim Tarihi: 30.01.2021 Kabul Tarihi: 29.10.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):78-81 PMID: 35232711

Hidatik kist, çeşitli organ tutulumlarına neden olabilen, teşhisi ve tedavisi zor olan zoonotik bir hastalıktır. Spinal hidatik kist (SHK), tüm olguların %1’inde görülen nadir bir hidatik kist tutulumudur. Tutulumun yerine bağlı olarak çeşitli nörolojik semptomlara neden olabilir. Parapleji, bu nörolojik semptomların en yaygın olanlarından biridir. Burada, bilateral alt ekstremite parapleji nedeniyle beyin cerrahisi tarafından opere edilen ve cerrahi olarak çıkarılan materyallerin patolojik incelemesinde T11 seviyesinde SHK tanısı konan 63 yaşında bir erkek hasta olgusu sunulmaktadır. Biz bu olgu ile, omurga hastalıklarının ayırıcı tanısında patolojik ve mikrobiyolojik incelemenin önemini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Spinal kist hidatik, hidatidoz, ekinokokkoz, parapleji, albendazol

Tam Metin (İngilizce)