Özgün Araştırma

Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı

  • Selçuk KAYA
  • Mustafa DEMİRCİ
  • Reha DEMİREL
  • Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
  • Mustafa ÖZTÜRK
  • Cem ŞİRİN

Gönderim Tarihi: 10.11.2003 Kabul Tarihi: 12.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):103-105

Bu çalışmada, Mart-Haziran 2003 tarihleri arasında, Isparta il merkezinde bulunan 18 sağlık ocağı nüfus yoğunluklarına göre bölgelere ayrılarak, 1/3 örnekleme ile 6 sağlık ocağı bölgesinden 800 kişiden alınan dışkı örnekleri ve perianal materyal incelenerek, Isparta’da bağırsak parazit prevalansının ortaya konması amaçlanmıştır. İncelenen 800 numunede toplam olarak 77 (%9.6) parazite rastlanmış ve parazitlerin dağılımı ise Entamoeba coli 26 (%34.2), Giardia intestinalis 20 (%26.3), Enterobius vermicularis 14 (%19.2), Blastocystis hominis 8 (%10.4), Iodamoeba bütschlii 4 (%5.2), Chilomastix mesnili 2 (%2.6), Entamoeba histolytica / dispar 1 (%1.3), Endolimax nana 1 (%1.3) ve Ascaris lumbricoides 1 (%1.3) olduğu görülmüştür. Isparta’da geçmiş senelerde yapılan çalışmalara göre bağırsak parazit oranları düşük bulunmuştur. Yine de bağırsak parazitleri toplumumuzun yaklaşık onda birini ilgilendiren, önemli ve mücadele edilmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevalans