Özgün Araştırma

Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı

  • Nuri MAMAK
  • Lütfiye GENÇER
  • Yunus Emre ÖZKANLAR
  • Semra ÖZÇELİK

Gönderim Tarihi: 03.09.2005 Kabul Tarihi: 03.07.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):209-212

Bu çalışmada, bir yıl süresince Zara yöresindeki sığır, koyun ve keçilerin kene enfestasyonu yönünden muayene edilmesi, bu bölgede kene türlerinin epizootiyolojisinin belirlenmesi ve enfeste hayvanların sağaltımının araştırılması amaçlandı. Zara yöresinde muayene edilen 240 sığırdan 71’inde (%29,6), 275 koyundan 66’sında (%24) ve 252 keçiden 50’sinde (%19,9) kene enfestasyonunun varlığı tespit edildi. Kene enfestasyonu bulunan sığırlarda; Haemaphysalis parva (%33,8), Dermacentor marginatus (%2,8), Boophilus annulatus (%21,1), Haemaphysalis concinna (%15,5), Hyalomma marginatum (%19,7), Rhipicephalus bursa (%7) türleri, koyunlarda; Dermacentor niveus (%18,2), Dermacentor marginatus (%31,8), Haemaphysalis parva (%13,6), Haemaphysalis concinna (%4,5), Hylomma marginatum (%4,5) ve Rhipicephalus bursa (%27,3) türleri, keçilerde; Dermacentor niveus (% 4), Dermacentor marginatus (%12), Haemaphysalis parva (% 40), Haemaphysalis concinna (%2), Boophilus annulatum (%4), Hyalomma marginatum (%6) ve Rhipicephalus bursa (%32) türleri tespit edildi. Enfeste olduğu tespit edilen hayvanlara 200 μg/kg dozda subkutan ivermectin uygulaması yapıldı. Ivermectin uygulamasının etkili olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, Zara bölgesinde sığır, koyun ve keçi barınaklarında kene enfestasyonunun olduğu, kene türlerinin mevsimlere göre farklılıklar gösterdiği ve ivermectinin sağaltımda etkili olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Sığır, Koyun, Keçi, Kene, Sağaltım