Özgün Araştırma

Sivas Gazi Lisesi Kız Yatılı Pansiyonunda Kalan Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Ahmet D. ATAŞ
  • Ahmet ALİM
  • Çetin AYGAN
  • Mehmet ATAŞ
  • Halim VURAL
  • Halil DİKÇAL
  • Özcan POLAT
  • Hayri TAŞDEMİR

Gönderim Tarihi: 16.08.2004 Kabul Tarihi: 26.10.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):218-220

Bu çalışmada, Sivas Gazi Lisesi Kız pansiyonunda kalan 15-18 yaş lise öğrencilerinin bağırsak parazitleri araştırılmıştır. Tanıda direk mikroskobik inceleme ve selofan-bant yöntemi uygulanmıştır. Kız öğrencilerin 11’inde (%18.0) bir, 1’inde (%1.6) birden fazla parazite rastlanmıştır. Saptanan parazitlerin 2’si (%3.3) protozoon (E. coli ve G. intestinalis), 3’ü (%4.9) helmint (E. vermicularis, T. saginata ve H. nana) olarak belirlenmiştir. 61 öğrencinin 12’sinde saptanan parazitler sırasıyla; 5 kişide (%8.2) Enterobius vermicularis, 4 kişide (%6.6) Taenia saginata, 3 kişide (%4.9) Entamoeba coli, 1 kişide (%1.6) Hymenolopis nana ve 1 kişide de (%1.6) G. intestinalis şeklindedir. Bölgede parazit prevalansının son zamanlarda düşüş gösterdiği görülmüştür. Bağırsak paraziti saptanan öğrencilere antiparaziter tedavi uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Sivas, Öğrenci yurdu, Prevelans