Olgu Sunumu

Sistemik Lipozomal Amfoterisin B Tedavisine Cevap Veren Kutanöz Leishmaniasis Olgusu

10.5152/tpd.2015.3761

  • Yavuz Yeşilova
  • Enver Turan
  • Hacer Altın Sürücü
  • Mustafa Aksoy
  • Ahmet Özbilgin

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):63-65

Kutanöz leishmaniasis (KL) esas olarak Leishmania parazitleri ile enfekte Phlebotomus cinsi kum sineklerinin (yakarca, tatarcık) ısırması ile bulaşan, farklı Leishmania türlerinin neden olduğu bir deri enfeksiyonudur. Beş değerlikli antimonlar (meglumin antimonat ve sodyum stiboglukonat) erişkin KL hastalarında etkili olup güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Amfoterisin B KL hastalığında özellikle pentavalan antimonallerin dirençli veya kontrendike olduğu durumlarda tedavide alternatif bir ilaçtır. Bu çalışmada; hem intralezyonal hemde sistemik meglumin antimonat tedavisi sonucu lokal yan etki gelişen KL bir hastanın sistemik lipozomal amfoterisin B ile başarılı tedavisi sunulmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 63-5)

Anahtar Kelimeler: Kutanöz layşmanyazis, lipozomal amfoterisin B tedavisi, beş değerlikli antimonlar