Olgu Sunumu

Seyahat İlişkili P. falciparum Sıtması: Dört Olgu

10.5152/tpd.2013.51

  • Tümer Güven
  • Fatma Civelek Eser
  • Gül R. Yılmaz
  • Rahmet Güner
  • Mehmet A. Taşyaran

Gönderim Tarihi: 23.10.2012 Kabul Tarihi: 04.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):225-228

Sıtma dünyada halen bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Türkiye’de sıtma olgularında ciddi oranda azalma olmasına rağmen, özellikle sıtmanın endemik olduğu bölgelere seyahat öyküsü olan ateşli hastalarda ayırıcı tanıda ilk sırada düşünülmelidir. Türkiye’de büyük çoğunlukla P. vivax sıtması görülmektedir ve diğer Plasmodium’ların neden olduğu sıtma olguları ise import vakalardır. P. falciparum sıtması ölümcül komplikasyonlara neden olabildiğinden bu olguların acil tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada Sudan ve Uganda’ya seyahat öyküleri olan dört falciparum sıtması olgusu sunulmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 225-8)

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium falciparum, seyahat, Türkiye