Olgu Sunumu

Serbest Dolaşan İki Genç Kedide Cytauxzoon sp. Enfeksiyonu: Klinikopatolojik Bulgular, Tedavi ve Takip

10.5152/tpd.2014.3540

  • Erika Carli
  • Michele Trotta
  • Eliana Bianchi
  • Tommaso Furlanello
  • Marco Caldin
  • Mario Pietrobelli
  • Laia Solano Gallego

Gönderim Tarihi: 03.04.2014 Kabul Tarihi: 04.04.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):185-189

Serbest dolaşan evcil iki genç erkek kardeş kısa tüylü kedi diyare açısından değerlendirildi. Kan yayması değerlendirmesinde intraeritrositik piroplazmaları mevcuttu. Sadece ilk kedi anemikti (hafif, rejeneratif olmayan anemi).18S rRNA’nın kısmi bir segmenti amplifiye edildi ve sekanslandı, Cytauxzoon sp. ile %99 ve Cytauxzoon felis ile %93’lük bir homoloji gösterdi. Birinci kedi doksisiklin ve imidokarb dipropionat ile tedavi edildi ve tedavi bitiminden sonra seri laboratuvar muayeneleri ile izlendi, Cytauxzoon sp. enfeksiyonu için negatif sonuç verdi (175 günlük takip süresi). İkinci kedi aynı tedaviyi aldı ancak doksisiklin bir hafta sonra sahibi tarafından kesildi. Eritroparazitemik ve asemptomatik kalarak 130 gün boyunca izlendi. Biz ayrıntılı klinik veriler, iki tedavi protokolünün tanımlanması ve zıt parazitolojik cevapla (kalıcı enfeksiyona karşın parazitolojik kür) tedavi sonrası takip ile birlikte evcil kedilerde Cytauxzoon sp. enfeksiyonu vakalarını tanımladık. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 185-9)

Anahtar Kelimeler: Cytauxzoon sp., kedi, klinikopatolojik bulgular, tedavi